Klimatizační jednotky EK-BOX a nízkoenergetické budovy

Nízkoenergetické budovy jsou ty stavby, které na vytápění spotřebují výrazně méně energie než konvenční domy – jejich spotřeba se pohybuje mezi 5 a 50 kWh/m2 podlahové plochy za rok. Úspora je dána mnoha faktory, mezi nimiž jsou nejdůležitější dobře vybrané stavební materiály a nízké tepelné ztráty, které zajišťuje zejména lepší izolace obvodové konstrukce a lepší výplň otvorů.

Pro nízkoenergetické nebo energeticky pasivní budovy jsou klimatizační jednotky EK-BOX ideální, protože v nich dokáží s minimálními náklady celoročně udržet příjemné klima. Jedná se tak o nejlepší řešení pro budoucnost – majitel získá nejen vysoce komfortní bydlení, ale také velké úspory energie a peněz, a navíc šetří životní prostředí.

Jednotka s tepelným čerpadlem
nízkoenerg. budovy 1

Jednotka s deskovým rekuperátorem
nízkoenerg. budovy 2


Proč právě konfigurovatelné klimatizační jednotky EK-BOX?

Levné pohodlí v zimě i v létě

Kontrolované větrání prostor se zpětným získáváním tepla se stává alternativou ke konvenčnímu vytápění. Použití tepelného čerpadla výrazně snižuje spotřebu energie zejména v novostavbách. Větrání pak u dokonale utěsněných a dobře izolovaných budov zamezuje vzniku vlhkosti, plísní a pachů.

Klimatizační jednotky jsou konfigurovatelné a dají se upravit investorům přímo na míru. V režimu teplovzdušného vytápění využívají tepelné čerpadlo a v režimu chlazení revers chladícího okruhu. Zjednodušeně lze tedy říci, že se jedná o technologii, která při minimálních provozních nákladech (v souladu s požadavky směrnice Evropské rady a parlamentu o energetické náročnosti budov 2002/91/ES), umí zároveň podle potřeby topit, chladit i větrat.

Jednotky lze umístit dle požadavků projektů uvnitř budov, ale i vně s ohledem na maximální využití prostoru. Nejjednodušší je aplikovat zařízení do novostaveb, kde může projektant či architekt předem navrhnout veškeré rozvody vzduchu (nejčastěji o průměru 160-250 mm při topném výkonu do 12 kW) potřebné pro daný objekt tak, aby nenarušily interiéry budovy. Další nespornou výhodou použití této klimatizační jednotky je ušetření prostoru, který by v případě klasického vytápění byl zabrán radiátory, kotlem, expanzní nádrži apod.

Komplexní řešení aneb na míru šité klimatizační jednotky EK-BOX

Tyto klimatizační jednotky využívají zpětného získávání tepla za pomoci tepelného čerpadla typu „vzduch – odtahový vzduch“. Jednotky s tepelným čerpadlem mají vysoký topný faktor, nezávislý na venkovní teplotě.

Klimatizační jednotky EK-BOX jsou ideální pro nízkoenergetické (energeticky pasivní) budovy. Mají univerzální uplatnění od kancelářských, společenských, technologických, sportovních i jiných prostorů, po rodinné domy, kryté bazény apod. Díky kompaktnímu provedení jsou vhodné pro instalace v historických budovách, kde je umístění a montáž venkovního dílu chladícího zařízení velmi problematická.

Komu jsou klimatizační jednotky EK-BOX určeny?

Všem, kteří si dokáží spočítat návratnost investice v porovnání s náklady na konvenční vytápění a chtějí udělat něco pro úsporu energie a ochranu životního prostředí. Prvotní investice do pořízení zařízení je srovnatelná se systémem vodního tepelného čerpadla - není sice zanedbatelná, ale vezmeme-li v úvahu neustále rostoucí ceny plynu a elektřiny, nakonec se bohatě vyplatí.

Jednotky EK-BOX zajistí komfort i úsporu peněz

Klimatizační jednotky EK-BOX jsou skvělé pro všechny, kteří nejsou ochotni dále platit rostoucí ceny za elektřinu a plyn pro neefektivní vytápění. Ocení je i ti, kteří je budou celoročně používat pro topení, chlazení i větraní, a nemusí si pořizovat další chladící zařízení. Pro uživatele komfortních nízkoenergetických domů se klimatizační jednotky EK-BOX stávají nezbytnou součástí zvolené technologie za přijatelnou cenu.

Deskový rekuperátor nebo tepelné čerpadlo?

Časté jsou dotazy, zdali jestli je pro vytápění energeticky výhodnější vzduchotechnická jednotka s deskovým rekuperátorem nebo s tepelným čerpadlem:

Situace je taková, že deskový, rotační či kapalinový rekuperátor ušetří asi 30% celoročních nákladů na topení, zatímco u tepelného čerpadla úspory mohou dosáhnout až 70%. Záleží ovšem na zdroji nízkopotenciálního tepla - země, venkovní vzduch, voda z potoka, odpadní vzduch apod.

Důležité je vědět, že tepelné čerpadlo je zdroj tepla, který v porovnaní s klasickým zdrojem odebírá přibližně dvě třetiny vyráběného tepla z obnovitelných zdrojů - tzn. zdarma. Rekuperátor zdrojem tepla není, jde pouze o výměník s primární a sekundární častí, který pro ohřev látky v sekundární části potřebuje teplo v části primární. Nejdřív se musí ohřát odtahový vzduch, až potom můžeme předávat jeho teplo přiváděnému vzduchu.

Pro korektní porovnaní pořizovacích nákladů nesmí potenciální investor zapomenout přičíst k ceně jednotky s rekuperátorem cenu zdroje primárního tepla, což u tepelného čerpadla neplatí.

Reference